Råcreme's korledere og dirigenter

Januar  2008 – Januar 2015 : Anders C. Nielsen

 

 

Februar 2015 - Januar 2016 : Eva Skade Rasmussen

 

Januar 2016 - Maj 2016: Gæstedirigenter: Maria Blum Bertelsen, Charlotte Dupont, Anders C. Nielsen,

Lis Abildtrup, Helene Dahl, Martin Jantzen, Esben Duus og Peter Spies. STOR TAK TIL ALLE !

 

August 2016: Charlotte Dupont

Related Articles